Erkki Saarinen, VTM

Olen lähes koko työurani ajan ollut kehittämässä julkista sektoria tavalla tai toisella. Ei siis ihme, että haluan olla mukana myös politiikassa ja vaikuttamassa koko yhteiskuntamme kehitykseen.

Kevytyrittäjä erkinkotiapu.fi 1.8.2019 -

Kansanedustaja ja eduskuntaryhmän puheenjohtaja Leena Meren (ps) eduskunta-avustaja 12.4.2016 -12.4.2019

Kokeneet.fi, itsenäinen yrittäjä 2015 --> kotisivu www.kokeneet.fi
Kehittämispalvelujen tarjoaminen ja toteuttaminen yhdessä verkostoni kanssa erityisesti julkiselle sektorille.

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, erikoissuunnittelija 2013-2014.
Tehtävänä oli edistää omilla osaamisalueillani RKTL:n, Metlan ja MTT:n fuusiota Luonnonvarakeskukseksi 1.1.2015. Tehtävät vaihtelivat mm. johdon valmennuksesta ja prosessien kuvauksesta Luken työjärjestyksen kirjoittamiseen ja sisäisen palveluyksikön henkilöstösuunnitteluun.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä, kesä 2013 3 kk.
Tehtävänä tukea perussuomalaisten Suomen palvelukunnat -ohjelman laadintaa (sisälsi myös sote-linjaukset). Ohjelmapaperi valmistui elokuussa 2013.

B2B Kehityskeskus osuuskunnan jäsen ja projektipäällikkö 2012.
Tehtävänä tarjota julkiselle sektorille kehittämispalveluita.

Kirkkohallitus, projektipäällikkö, 1.8.2010-31.12.2011 (määräaikainen).
Seurakuntien ja kirkon tukeminen rakennemuutoksissaProjektin tuloksena oli raportti, jossa analysoitiin kirkon kehittämishaasteita ja ehdotettiin uudenlaista taloushallinnollista rakennetta Suomen ev.lut. kirkolle. Ehdotus on menossa päätöksentekoon.

Talent Partners Public Consulting (TPC) Oy, projektijohtaja 1.9.2006 -1.8.2010 (sekä TPC Oy:n markkinointivastaava).
Tehtävänäni oli suunnitella ja toteuttaa kehittämisprojekteja asiakkailleni. Projektit liittyivät strategioiden laadintaan, niiden käytäntöön vientiin, tulosjohtamiseen- ja ohjaukseen, esimiesvalmennuksiin, työyhteisövalmennuksiin, palvelujen/prosessien kehittämiseen sekä osaamisen johtamiseen ja henkilöstösuunnitteluun.

HAUS kehittämiskeskus Oy, johtava konsultti ja kehittämispäällikkö, tulosryhmän vetäjä (ent. HAUS, Hallinnon kehittämiskeskus), 1987-2006. Omistusmuutosten jälkeen työ jatkui TPC Oy:ssä samantyyppisissä tehtävissä.

Korkein hallinto-oikeus, hallinnollinen sihteeri, 1.12.1996-30.5.1997.
Vastuualueena kansliahenkilökunnan päivittäistyön johtaminen, henkilöstön kehittäminen muutoksen aikana.

Kauppa- ja teollisuusministeriö, vs. ylitarkastaja 11 kuukautta (äitiyslomitus), 1992-93
Tehtävänä KTM yrityspalvelun piiritoimistojen talous- ja henkilöstöasioiden hoito sekä tulosohjausjärjestelmän kehittäminen.

Valtiovarainministeriö, hallintotarkastaja, 1983-87
Valtionhallinnon ja elinkeinoelämän välisten hallintomenettelyjen rationalisointi, Parempaan julkiseen palveluun -projektiin osallistuminen, VM:n tulosjohtamisen kehittämisprojektiin osallistuminen.

KOULUTUS

Helsingin yliopisto 1983, valtiotieteiden maisteri

Markkinointi-Instituutti 1993, markkinointitutkinto (MKT)