2021 KUNTAVAALITEEMANI HELSINGISSÄ:

1. Hengitä vapaammin
2. Pysäytetään Itä-Helsingin eriytyminen eli segregaatio
3. Peruskouluihin osaamistakuu

4. Ikäihmisille lisää palveluasuntoja

1. Hengitä vapaammin Helsingissä

  • Ei suvivirttä, ei joulukirkkoa, syöt vegeä, ei ole sukupuolta, ajat vain pyörällä,
  • Et saa olla ole toista mieltä ilmastonmuutoksesta, olet toksinen maskuliini,
  • Kehnosta maahanmuutosta et puhu, et puhu katuväkivallasta, ihimisillä on vain oikeuksia ei velvollisuuksia,
  • Olet intersektionaalisen feminismin mukaan sortaja,
  • Älä kysy, mistä joku on kotoisin (se on rasismia) jne.

Äänestä kulttuurinmuutos ja hengität vapaammin!

2. Pysäytetään Itä-Helsingin eriytyminen eli segregaatio

Monen vuoden jankuttamisen jälkeen ps sai Helsingin kaupungin vuokra-asuntojen kriteereihin lisäyksen "pyritään tasapainoiseen asukasrakenteeseen". Nyt siis ei vain omaisuus ja tulot vaikuta kaupungin vuora-asunnnon saantiin. Tämä lause ei kuitenkaan ihan vielä riitä. On määriteltävä tarkemmin, kuinka paljon ihmisiä, jotka eivät ole Suomen kansalaisia, voi asua "tasapainoisessa asukasrakenteessa".

Mielestäni muita kuin Suomen kansalaisia saa olla max 30% jossakin korttelissa kaupungin vuokra-asunnoissa. Tämä täsmennys on saatava noihin kaupungin vuokra-asuntokriteereihin. Tämä olisi hyvä ratkaisu myös maahanmuuttajien kototutumista ajatellen. Kotoutumista ei edistä se, että koko talo on saamaa, oman maan porukkaa. Nythän tilanne on yksittäisen talon ja kortteli osalta se, että ensin taloon tulee maahanmuuttajia ja sitten lisää, kantahelsinkiläiset muuttavat muualle ja kierre jatkuu näin talo talolta koko kortteliin. Siksi tuo 30% yhden talon osalta pysäyttää huonon kehityksen alkuunsa.

Syytä eriytymisen pysäyttämiseen on juuri nyt, kun Itä-Helsingin rakentamissuunnitelmassa Sinnemäen suulla jälleen puhutaan monikulttuurisuuden vahvistamisesta. (Linkki) Ks Yle Uutiset marraskuu 2020.

3. Peruskouluihin osaamistakuu

Hallitus on huolissaan kun osa 15-17 vuotiaista syrjäytyy. Avuksi tarjotaa oppivelvollisuusiän pidentämistä niin, että kaikki kävisivät ainakin ammattikoulun. Tunnustettu ongelma on kuitenkin se, että osa peruskoulun läpäisseistä ei osaa kunnolla lukea, kirjoittaa tai laskea. Tähän ongelmaan ei mitenkään auta se, että kaikki pakotetaan ammattikouluun. Jo nyt sieltä tulee viestejä, että osa oppilaista ei pärjää ollenkaan ja siksi syrjäytyvät. Siksi ylimääräiset rahapanostukset pitää laittaa peruskouluun.

Pari asiaa pitää muuttaa. Ensinnäkin peruskoulussa pitää olla sopivissa saumoissa tasotestejä. Jos et niitä läpäise, joudut tavalla tai toisella kertaamaan testin niin kauan kuin tarvitsee. Toisekseen, jos rahaa koulusektorille pitää laittaa muutama sata miljoonaa lisää (oppivelvollisuusiän nostamisen kustannus), niin se raha pitää käyttää peruskoulun koulunkäyntiavustajien palkaamiseen. Näin puututaan nuorten koululaisten syrjäytymisen juurisyyhyn.

4. Ikäihmisille lisää palveluasuntoja

Kun väki ikääntyy, tarvitsemme lisää tuettuja palveluasumisen muotoja kotihoidon ja täysin tuetun palveluasumisen väliin. Palveluasunnot ovat hyvä asumisen muoto monelle yksinäiselle vanhukselle. Niitä pitää rakentaa lisää. Nyt ajatellaan liian kakisjakoisesti, joko kotona tai sitten hoitolaitoksen sängyssä.

Palveluasunnot voivat sijaita palvelutalossa tai palvelukeskuksissa, mutta Helsinki voi tarjota niitä myös yksittäisinä asuntoina. Asukas vastaa palveluasunnon vuokrasta ja muista asumiseen liittyvistä kustannuksista itse. Ajatuksena on, että henkilö voi elää palveluasunnossa täysin normaalia elämää. Joskus palveluasuntoon muuttaminen tapahtuu myös arkisempien syiden takia, esimerkiksi silloin kun halutaan seuraa ja muita elämää rikastuttavia kokemuksia. Ensisijaisesti palvelutaloissa asukkailta vaaditaan kuitenkin palveluntarvetta. Yksittäisiin kunnan tarjoamiin palveluasuntoihin voivat hakea myös työssäkäyvät ja normaalin terveydentilan omaavat.

Hyvä esimerkki uudesta ajattelusta on Foibe-kartano Vantaalla (linkki). Sen valikoimaan kuuluvat mm. Hyvän elämän palvelutalo (tehostettu palveluasuminen), vuokra-asuminen, uudentyyppinen Hyvän elämän kotipalvelu, Hyvinvointihotelli ja monipuoliset fysioterapia- ja hyvinvointipalvelut.


Päivittäisiä asioita kommentoin lähinnä facebook-sivullani Erkki Saarinen, ps (linkki)

ps. Malmin lentokenttä pitää säilyttää ilmailun tarpeisiin. Tarpeet vain kasvavat tulevaisuudessa.

----------------------------------------------EDUSKUNTAVAALIT 2019

2019: Tärkeistä asioista lyhyesti. Lyhyesti, jotta linjani käy selville monimutkaisissa asioissa, joissa voi myös sotkeutua lillukan varsiin.

1. SOTE, 2. SOTU, 3. Perhevapaauudistus, 4. Haittamaahanmuutto? 5. EU, 6. Eläkeindeksi ja vanhustenhoito, 7. Asuminen, 8. Koulusta ja nuorista miehistä, 9. Ilmastonmuutos,
10. Oikeudenmukaisempi Helsinki ja Suomi, 11. Kokemusta eduskunnasta

Erkki videolla SH-päivillä maaliskussa 2019

Erkin facebook sivu (linkki)

1. SOTE: valinnanvapaus kyllä, mutta ei näin

Linkki: Lyhyt video asiasta sairaanhoitajapäillä

SOTE-uudistuksen yksi tärkein tavoite oli yhdistää kuntien perusterveydenhuolto (terveyskeskukset), kuntayhtymien erikoissairaanhoito ja osa sosiaalipalveluista. Näin olisi taattu asiakaslähtöinen, katkeamaton palvelu- ja hoitopolun suunnittelu, kun asiakasta ei olisi palloteltu noiden organisaatioiden välillä. Valinnanvapautta voitaisiin lisätä monella tavoin, kuten palveluseteleillä. Nykyinen SOTE- ja valinnanvapausmalli EI yhdistä erikoissairaanhoitoa ja perusterveydenhoitoa. Siksi se ei ole hyvä ratkaisu.

Vuonna 2013 PS esitti, että sairaanhoitopiirit muutetaan sote-alueiksi. Silloin ehdotus vaiettiin mediassa kuoliaaksi. Nyt aika moni puhuu siihen suuntaan. Monet kuntayhtymät ovat jo perustaneet sote-alueensa. Tämä on oikea suunta, kuntien yhteistyö, vastuu ja valtio tukee sekä tasapainottaa alueiden eroja. Eli paluu juurille, Julkis-Sote.

-----------------------------

2. SOSIAALITURVAN UUDISTUS eli SOTU, on tulevan hallituksen iso asia.

Oma lähtökohtani: Jokaisen joka kynnelle kykenee on tehtävä jotakin yhteisön ja yhteiskunnan hyväksi vastineena siitä sosiaaliturvasta, jonka hän saa. Kenenkään tehtävänä ei ole elättää huvin vuoksi toimettomina viihtyviä. Siksi perusstulon tai vastaavan on oltava vastikkeellista. Nykyinen aktiivimalli on huono, koska se on liian yksioikoinen ja jäykkä. Kannustinloukut on purettava eli työnteon oltava aina kannattavampaa kuin työttömyyden. Perustulon olisi oltava edellämainittuja periaatteita noudattaen niin pieni, että en usko sen olevan hyvä ratkaisu. Mutta eri tukimuotojen byrokratiaa pitää vähentää ja se onnistuu kun tulorekisteri ja muut uudistukset etenevät 2019 alkaen.

Minusta STTK:n malli vaikuttaa järkevältä.

Hieman lisää perusteluita vastikkeellisuuteen

----------------------------

3. PERHEVAPAAUUDISTUS

Puolueemme linjaus korostaa perheen roolia ja vastuuta sekä valinnanvapautta. Perhevapaamalli perustuu pidennettyyn ansiosidonnaiseen vanhempainvapaaseen ja porrastetusti tuettuun hoitovapaaseen.

Siinä ansiosidonnaista vanhempainvapaata pidennettäisiin niin, että perhe voisi saada sitä yhteensä 15 kuukauden ajan. Äidille ja isälle korvamerkittäisiin molemmille 3 kuukautta, lisäksi olisi 9
kuukauden vanhempainvapaa, jonka perhe voisi halutessaan jakaa (3+9+3-malli). Pidennetyn
vanhempainvapaan hyödyt ovat moninaiset.

Hoitovapaan ensimmäiset 10 kuukautta ovat mallissa paremmin tuettuja kuin nyt. Korotettu tuki päättyy lapsen ollessa noin 2-vuotias. Hoitovapaata on kuitenkin mahdollista jatkaa 3-vuotiaaksi asti. Yli 3-vuotiaista sisaruksista ei ehdotuksessa makseta hoitorahaa.

Perhevapaamalliimme kuuluu myös erilaisia joustoja, jotka entisestään lisäävät vanhempien valinnanvapautta. Toisaalta ”joustot” eivät saa tarkoittaa, että lapsen pitäisi siirtyä liian pienenä kodin
ulkopuolelle. Vastaavasti en itsekään näe mielekkäänä, että äiti siirtyy hoitovapaalta työttömäksi siksi, että tämän uskotaan kannustavan häntä tai lisäävän tasa-arvoa. Huono perhepolitiikka ei ole hyvää työllisyyspolitiikkaa.

---------------------------

4. HAITTAMAAHANMUUTTO?

Se on maahanmuuttoa, joka on Suomen kansantaloudelle ja siis veronmaksajille tappiollista. Esimerkiksi työperäinenkin maahanmuutto EU:n sisä- tai ulkopuolelta matalapalkka-aloille on ainakin pääkaupunkiseudulla on veronmaksajille haitallista. Maahanmuuttajien palkka ei riitä asumiseen ja perheen elättämiseen, jolloin he saavat asumis- tai toimeentulotukea. Myös Suomeen tulevien turvapaikansaaneiden henkilöryhmien on havaittu pysyvän työttömänä vuodesta toiseen, vaikka kotouttamiseen on käytetty suuria summia. Pääkaupunkiseudulla jo noin 40% toimeentulotuen saajista on maahanmuuttajia! Vain työperäinen maahanmuutto asiantuntija- ja kesipalkka-aloille hyödyttää Suomen huoltosuhdetta jatkossa.

Kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneet pitäisi ottaa säilöön, kunnes poistuvat. Muuten he katoavat mm. harmaille työmarkkinoille. Jos oleskeluluvan saaneet syyllistyvät rikokseen, tulee oleskelulupa peruuttaa.

Maahanmuuton kustannuksista tutkittua tietoa. Viimeisin Pauli Vahteran tarkat laskelmat ovat pysäyttäviä.

------------------------------

5. EU

Kannatan EU:ta vapaakauppa-alueena. Se on vastavoima mm. USA:lle ja Kiinalle. EU:n pitää ottaa taka-askelia siinä, kuinka paljon se muutoin poliittisesti ohjaa jäsenvaltioitaan. EU:n pitää olla itsenäisten valtioiden vapaakauppa-alue. Ehdoton ei liittovaltiokehitykselle.

EU:n pitäisi yhdessä Afrikan kanssa satsata siirtolaisongelman ratkaisuun paikan päällä. Nyt Suomen oma kehitysapu menee pitkälti hukkaan.

-----------------------------

6. ELÄKEINDEKSI JA VANHUSTENHOITO

Olen puolueen linjoilla eli kannatan Lipposen hallituksen säätämän taitetun indeksin korjaamista pieni- ja keskituloisilta eläkeläisiltä niin, että palkkatulo- ja elinkustannusindeksi ovat painoarvoltaan 50/50.

Pienituloisten eläkeläisten verotus ei saa olla kovempaa kuin työssäkäyvien. Nyt näin on, tämäkin asia pitää korjata.

Vanhusten hoitoon on saatava laatukriteerit lakiin ja sanktiot kovemmiksi, jos laiminlyödään.

-----------------------------

7. ASUMISEN MENOT

Minusta asumista ja työn tekemistä ei saa verottaa yhtään enempää (tonttivuokra, lämmityspolttoaine). Sitä ei saa käyttää ikävällä tavalla hyväksi, että ihmisen on kodissaan asuttava. JOS veroja on pakko nostaa (yleensä ei ole), niin kulutusverot ovat parempia ja lisää veroja saa verottamalla esim. suursäätiöitä ja ay-liikkeen miljoonaosinkoja.

------------------------------

8. KOULUSTA JA NUORISTA MIEHISTÄ

Oppilaille veronmaksajien ylläpitämä hieno maksuton koulu ei ole vain subjetiivinen oikeus. Oppilaille se on myös velvollisuus - velvollisuus oppia. Ja jos oppiminen ei huvita, niin sitten pitää jäädä / lähettää pois koulusta joksikin aikaa. Myös tasokokeet ja numerot pitää ottaa kuvioihin mukaan esim. kolmannelta luokalta lähtien. Ketään ei saa päästää luokalta toiselle, ellei ole oppinut mitään, se ei ole kenenkään etu. Peruskoulu on kaiken opiskelun perusta.

Ihan järkyttävää on, että lähes joka viides suomalainen 18-24-vuotias mies ei ole työelämässä eikä opiskele. Samanikäisistä naisista vastaava osuus on hieman yli kymmenen prosenttia. OECD-maiden keskiarvo miehille on 15 prosenttia ja naisille 16,7 prosenttia. Siksi näitä nuoria on peruskoulun jälkeen "otettava kädestä kiinni" ja autettava eteenpäin.

Ratkaisu edelliseen ei ole, että kaikki pakotetaan olemaan pidempään oppivelvollisuuden piirissä.

-----------------------------

9. ILMASTONMUUTOS

Minulle on arvo, ettei luontoa turhaan saastuteta. Ja niin on muillekin suomalaisille.

Silti pitää huomata se, että Suomen merkitys maailman saastumiselle on minimaalisen pieni ja olemme hoitaneet leiviskämme hyvin. Suomalaista teollisuutta ei saa ajaa liian tiukoilla määräyksillä esim. Kiinaan tai Romaniaan, jotka ovat suuria saastuttajia ja joissa saastuttamisesta ei paljoa välitetä. WHO:n tutkimuksen 2017 mukaan Suomessa on maailman puhtain ilma. Pidetään siitä kiinni, mutta ei EU saa meitä siitä rangaista liian tiukoilla vaatimuksilla, kun saastuttajat pääsevät paljon vähemmällä. Ilmansaasteet eivät nekään välitä rajoistamme.

PS on ehdottanut EU-tasoista ilmastotullia maille, jotka tuovat tänne tuotteita ja ovat kovia saastuttajia. Se on konkreettinen ehdotus, johon muut kaunopuhujat eivät ole tarttuneet.

Pyritään kärkeen myös siinä, että kehitetään teknologiaa, jolla ilmastonmuutosta torjutaan maailmalla, se on teollisuutemme kilpailuvaltti.

--------------------------

10. OIKEUDENMUKAISEMPI SUOMI JA HELSINKI

Me suomalaiset olemme pohjimmiltamme reilua kansaa, joka arvostaa oikeudenmukaisuutta. Jos
oikeudentuntoamme loukataan, me ärsyynnymme.

Me perussuomalaiset haluamme rakentaa Helsinkiä, joka on oikeudenmukaisempi kuin se on tänään.

Tämän maan ja Helsingin hyvinvoinnin kulmakivenä ovat tavalliset suomalaiset keskituloiset perheet ja
yksineläjät, jotka tekevät ahkerasti työtä ja maksavat myös ahkerasti veroja. Veroja, joista hyvinvointia jaetaan. Oikeudenmukainen verotus on sellainen, joka kannustaa työntekoon. On oltava tunne siitä, että voin omalla työlläni parantaa elintasoani.

Verojen jakamisen pitää tapahtua myös oikeudenmukaisesti. Se tarkoittaa, että ensin pitää huolehtia
vähävaraisista suomalaisista. Se tarkoittaa myös, että jokaisen tulee tehdä jotakin yhteisen kaupunkimme hyväksi. Jokainen taitojensa, terveytensä ja kykyjensä mukaan. Vapaamatkustaminen ei ole oikeudenmukaista.

Hädässä olevaa ihmistä on autettava. Mutta ei ole oikeudenmukaista, että autamme erityisesti niitä
maastaan lähteviä, joilla on varaa matkustaa Euroopan halki. Samalla unohdamme pakolaisleireille ne, jotka eniten apua tarvitsisivat. Haluamme että ongelmat ratkaistaan siellä, missä ne syntyvät. Tavoitteen pitää olla, että maahanmuuttajat työllistyvät ja kantavat kortensa yhteiseen kekoomme.

Helsingissä on melko helppoa ryhtyä yrittäjäksi. Mutta olisi oikeudenmukaista, että yrittäjän asemaa parannettaisiin konkurssin, työttömyyden ja sairastumisen varalta. Ei pienyrittäjää saa asettaa
eri asemaan kuin palkansaajaa. Se on epäreilua.

Jokaisella on oikeus turvalliseen ja terveelliseen oppimisympäristöön. Opetuksessa tulee painottaa nykyistä enemmän sosiaalisia taitoja ja hyvekasvatusta tavoitteena kasvattaa nuorisosta vastuuntuntoisia kansalaisia. Lukurauha ja oppimisen mahdollisuus tulee taata kaikille. Jokaisella pitää olla todellinen mahdollisuus oppia ja saada tarvitsemansa tuki. Sekin on oikeudenmukaista.

On myös oikeudenmukaista, että Helsingissä pääsee liikkumaan sujuvasti kaikilla liikkumis- ja
liikennevälineillä.

Nämä ovat vain esimerkkejä mielestämme oikeudenmukaisesta politiikasta. Oikeudenmukaisuus on arvo, jota vasten me arvioimme valtuustossa kaikkia poliittisia päätöksiä.

Haluathan olla mukana rakentamassa oikeudenmukaisempaa Suomea ja Helsinkiä!

-------------------------------

11. KOKEMUSTA EDUSKUNNASTA

Olen ollut eduskuntaryhmän puheenjohtaja Leena Meren eduskunta-avustaja 12.4.2016 lähtien. Tässä työssä saa tehdä monenlaisia asioita, esimerkiksi kirjoittaa tiedotteita, hakea aineistoja ja tehdä niistä tiivistelmiä, luonnostella kirjallisia kysymyksiä ja lakialoitteita hallitukselle sekä tietysti muuta sihteerityyppisempää hommaa. Samoin otan vastaan vieraita ja esittelen heille taloa. Kaikkea maan ja taivaan väliltä, mielenkiintoista!

Helsinki + Itä-Helsinki Special


10.4. 2016 Vaalit menivät vähän alavireisesti koko puolueelta. Nyt puolueen tavoitteita ja arvoja täytyy kirkastaa koko maassa. Oppositio on saanut äänensä kuuluviin, me emme ole osanneet imagomarkkinointia (linkki).

--------------------------------------------------

Tavoitteeni koko Helsingissä (asioita, joista valtuusto voi päättää)

1) Järkeä liikenteeseen. Helsingin tulo- ja menoväyliä ei saa bulevardisoida tukkoon.
2) Oikeudenmukainen vuokra-asuminen. Helsinkiläisellä pitää olla oikeus asua kohtuuhintaisissa
vuokra-asunnoissa. Vuokrajonoissa lisäpisteitä helsinkiläisyydestä, koska helsinkiläiset veronmaksajat pääasiassa kaupungin vuokratalot maksavat.
3) Krooninen asuntopula ratkeaa tahdolla ja päätöksillä, ylöspäin on rakennusoikeutta. Konttiasuminen on heti otettava käyttöön väliaikaisratkaisuna asunnottomuuteen. Homekoulut on korjattava.
4) Keskuspuisto on suojeltava. Keskuspuisto on helsinkiläisille tärkeä. Jos se tuhotaan, ei mitään
vastaavaa saada ikinä takaisin.
5) Nuorten ei saa antaa syrjäytyä yhteiskunnasta. Jokaiselle pitää järjestää jotakin mielekästä tekemistä ja vastikkeena sosiaaliturvasta.
6) Osallistaminen, lähidemokratia ja hallinnon läpinäkyvyys on tärkeää. Asukasdemokratian rapauttaminen pitää lopettaa.

ITÄ-HELSINGIN KEHITYSSUUNTA ON PYSÄYTETTÄVÄ.

(HS. 28.10.2016) Vieraskielisten osuus väestöstä on suurin Itä-Helsingissä. Itäisen suurpiirin asukkaista peräti 22,6 prosenttia on vieraskielisiä.

Tutkimus: huono-osaisuuden leviäminen kytköksissä vieraskielisyyteen

Huono-osaisuus leviää Itä-Helsingissä nyt erityisesti vieraskielisten takia. Helsingin yliopiston tutkijat Matti Kortteinen ja Mari Vaattovaara julkaisivat marraskuussa 2015 kortteli korttelilta tehdyn tutkimuksen siitä, kuinka Helsingin sisäinen alueellinen eriytyminen ja huono-osaisuus on kehittynyt ja kasautunut. Tämän tekstin lopussa on linkki tutkimukseen. Tutkijoiden havainto on, että uusi alueellinen huono-osaisuus pääosin syntyy aiemmin syntyneen, alueellisesti kasautuneen huono-osaisuuden kupeeseen. Huono-osaisuuden ydinalueet pääkaupunkiseudun sisällä keskittyvät ennen muuta Helsinkiin. Voimakkaimmin Helsingin sisällä nousee sellainen itäinen aluekokonaisuus, joka karkein piirtein asettuu itäisen suurpiirin päälle (eli Itä-Helsinki).

Tutkijoiden kortteli korttelilta laatima kartta osoittaa, kuinka vuosina 2000 ja 2010 alimpaan kvintiiliin kuuluneet ruudut ovat pääasiassa ilmestyneet niiden ruutujen naapurustoon, jotka olivat tällä tavoin huono-osaisia jo vuonna 1990. Suora lainaus: "Alueellinen huono-osaisuus tämän ajanjakson aikana on siis paitsi voimistunut myös liittynyt aiempaa tiukemmin vieraskielisen väestön esiintyvyyteen.”

Omat johtopäätelmäni ja ehdotukseni

Olen itsekin havainnut, kuinka maahanmuuttajien lukumäärä on selvästi kasvanut 2000-luvulla Itä-Helsingissä. Ja kun tutkijoiden raportin lukee huolella (tosin se on raskasta akateemista kieltä) selviää, kuinka huono-osaisten kortteleiden naapurikortteli muuttuu myös huono-osaiseksi. Keskituloiset muuttavat pois. En väitä, että maahanmuuttajien lisääntyminen alueella on ainoa selittävä tekijä, mutta kuten tutkijatkin huomauttavat, sen selittävä merkitys on 2000-luvulla selvästi kasvanut. Nyt pitää viimeistään toimia, kun tuhansia turvapaikanhakijoita on ”väkisin” muuttamassa Helsinkiin. Virkamiehet ovat arvioineet, että oleskeluluvan saaneista ainakin puolet hakeutuu Helsinkiin.

Ajan PS piirimme hallituksessa ja valtuustossa (jos sinne valitaan 2017) seuraavia toimenpiteitä:

  • Helsinkiin ja erityisesti Itä-Helsinkiin määrätään kaupungin vuokra-asuntoihin kiintiöt kantahelsinkiläisille TAI muutetaan vuokrahakijoiden valintakriteereitä siten, että todetaan kaupungin vuokra-asuntojen olevan tarkoitettu ”lähtökohtaisesti” helsinkiläisille. Tuo sana ”lähtökohtaisesti” antaa mahdollisuuden tarveharintaan helsinkiläisten pienituloisten eduksi ja varsikin Itä-Helsingissä. Ja sehän on se perimmäinen syy, miksi helsinkiläiset veronmaksajat rahoittavat kaupungin vuokra-asuntotuotantoa.
  • Kaupungin vuokra-asuntoja rakennetaan jatkossa enemmän kuin ennen pohjoiseen, länteen, keskiseen ja eteläiseen suurpiiriin.
  • On myös pohjamutia myöten selvitettävä, mikä oikeus turvapaikanhakijoilla on muuttaa Helsinkiin esimerkiksi Kuopiosta, vaikka tulijoille ei ole osoittaa täältä asuntoa tai työtä. Hallituksella on oikeus rajoittaa turvapaikanhakijoiden ilmoittautumista vain yhden kaupungin, eli Helsingin asukkaiksi
  • Näillä toimenpitetillä varmistetaan, ettei koko Itä-Helsingistä tule vähitellen tavallisille työssäkäyville keski- ja pienituloisille perheille "mahdotonta" aluetta asua. Brysselin tapahtumat osoittavat, miten vaarallista on, jos kaupunginosa muuttuu erilliseksi saarekkeeksi.

Lisäksi kaupungin asuntoja jakavat virkamiehet ovat lehdistössä todenneet, että turvapaikanhakijoille, jotka ovat tulossa Helsinkiin hankitaan asunnot vaikka yksityisiltä vuokramarkkinoilta. Oho! Tämä tietysti nostaa Helsingin jo valmiiksi mahdottoman korkeita vuokria. Jos näin menetellään, tulen vetoamaan yhdenvertaisuuslakiin ja tasa-arvolakiin ja vaatimaan kaikille vuokra-asuntojonossa oleville kantahelsinkiläisille kaupungin maksamaa yksityistä vuokra-asuntoa.

Lopuksi. Inhimillisyyteen kuuluu toisten hädässä olevien auttaminen. Suomen on jatkossakin otettava pakolaisia, ja lähinnä perheitä, kuten vuoteen 2015 saakka YK:n alaisilta pakolaisleireiltä. Ei salakuljettajien ylläpitämältä ohituskaistalta. Tästä teemasta kirjoitin blogissani alkukesästä (ks. Näkemyksiä välilehti).

(Lisäys, teimme helsinkiläisten lisäpisteistä valtuustoaloitteen 2.2.2017, asia etenee nyt Helsingin byrokratiassa)

Jos pidit tätä artikkelia tärkeänä, jaa sitä eteenpäin vaikka Facebookissa. Kiitos.

Katso myös Tuomas Peltomäen tv-ajankohtaisohjelma Viikon uutiset (HS): Bryssel on tehnyt järkyttäviä virheitä maahanmuutossa - toistaako Suomi saman?

http://nyt.fi/a1458960442928

Linkki yliopiston tutkimukseen Helsingin huono-osaisuuden leviämisestä ja sen syistä. http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/129586/YP1506_KortteinenVaattovaara.pdf?sequence=2